APLIKOVANÁ MECHANIKA
IDEA
VÝZVA
HODNOTA
ÚSPECH
Play video

Katedra aplikovanej mechaniky
a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta TUKE

www.kamasi.sk